วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ภาษาอาเซี่ยน

ภาษาอาเซียน: บรูไน
 
ทักทาย
 
อาหาร
 
นับเลข
 
ช้อปปิ้ง
 
สกุลเงิน
 
เดินทาง
 
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดีซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณเตริมา กะชิ
สบายดีไหมอาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จักเจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
 (gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อนเซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดีมิมปิ๊ มานิส
 (mimpi manis)
เชิญเม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ยา (ya)
ไม่ใช่ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจังบาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมากซังกัด พานัส
อากาศหนาวมากคอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค
 (cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไรทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)
  
 *หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน
 
ภาษาอาเซียน: กัมพูชา
 
ทักทาย
 
อาหาร
 
นับเลข
 
ช้อปปิ้ง
 
สกุลเงิน
 
เดินทาง
 
ทั่วไป
 
 คำศัพท์คำอ่าน
ราคาเท่าไรทลัย ปน-มานทะ-ไล-ปน-มาน
ลดราคาได้ไหมเจาะฮฺ ไทล บาน เตเจาะ-ไท-บาน-เต
เงินทอนลุยอบลุย-ยอบ
เงินสดประปะ
บัตรเครติด - -
ราคาแพงนัมไรไทนำ-ไร-ไท
ราคาถูกนัมไรเมานำ-ไร-เมา
ซื้อตึญตึน
ไม่ซื้อมึน ตึญมึน-ตึน
เสื้อผ้าอาวอาว
รองเท้าสะแบงเจิงสะ-แบง-เจิง
เครื่องสำอางค์ - -
ยาทนัมทะ-นำ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอะกิดสะนีเครื่อง-อะ-กิด-สะ-นี
กระเป๋ากา-โบว์ปกา-โบบ
กระเป๋าสตางค์กะโบกจุยกะ-โบก-จุย
หนังสือเดินทางเสียวเผ่าเวอดำนาวเสียว-เผ่า-เวอ-ตำ-นาว
แว่นตาแวนตาแวน-ตา
นาฬิกาข้อมือเนียลิกากอไดเนีย-ลิ-กา-กอ-ได
หมวกหมวกหมวก
กางเกงโคร์โค
น้ำหอมตึกกรอโอบตึก-กรอ-โอบ
 
ภาษาอาเซียน: อินโดนีเซีย
 
ทักทาย
 
อาหาร
 
นับเลข
 
ช้อปปิ้ง
 
สกุลเงิน
 
เดินทาง
 
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดีเซลามัทปากิ (ตอนเช้า)
 เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง)
 เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น)
 เซลามัทมายัม (ตอนค่ำ)
ขอบคุณเทริมากาสิ
สบายดีไหมอพาร์ คาบาร์
ยินดีที่ได้รู้จักเซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา
พบกันใหม่ซัมไพ จำพา ลากิ
ลาก่อนบาย บาย
นอนหลับฝันดีมิมพิ ยัง อินดา
เชิญสิลาคาน
ใช่ยา, เบอร์ทูล
ไม่ใช่บูคัน
อากาศร้อนมากดินกิน เซกาลิ
อากาศหนาวมากพานัส เซกาลิ
ไม่เป็นไรทิดัก อพา อพา
 
ภาษาอาเซียน: ลาว
Top 
ทักทาย
 
อาหาร
 
นับเลข
 
ช้อปปิ้ง
 
สกุลเงิน
 
เดินทาง
 
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดีสะบายดี
ขอบคุณขอบใจ
สบายดีไหมสบายดีบ่
ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ฮู้จัก
พบกันใหม่เห็นกันใหม่
ลาก่อนลาก่อน
นอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดี
เชิญเล่าแนเด้อ
ใช่แม่นแล้ว
ไม่ใช่บ่แม่น
อากาศดีจังอากาดสบายจัง
อากาศร้อนมากอากาดฮ้อน
อากาศหนาวมากอากาดหนาว
ไม่เป็นไรบ่เป็นหยัง
 
ภาษาอาเซียน: มาเลเซีย
Top 
ทักทาย
 
อาหาร
 
นับเลข
 
ช้อปปิ้ง
 
สกุลเงิน
 
เดินทาง
 
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
ห้องน้ำแทนดัส (tandas)
โทรศัพท์เทเลโฟน (telefon)
โทรศัพท์สาธารณะเทเลโฟน อะวัม (telefon awam)
บัตรเติมเงินเทเลโฟน ก๊าด (telefon kad)
โทรศัพท์มือถือเทเลโฟน บิมบิท (telefon bimbit)
ตู้ ATMเอทีเอ็ม (ATM)
ผ้าเย็นตัวล่า เซจุ๊ค (taula sejuk)
รองเท้าแตะเซลีปา (selipar)
ผ้าเช็ดตัวตัวล่า (tuala)
ผ้าเช็ดหน้าซาปู ทันกัน (sapu tangan)
กล้องถ่ายรูปคาเมร่า (kamera)
กล้องวีดีโอแคมคอเด้อร์ (camcorder)
  
 *หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน
 
ภาษาอาเซียน: พม่า
Top 
ทักทาย
 
อาหาร
 
นับเลข
 
ช้อปปิ้ง
 
สกุลเงิน
 
เดินทาง
 
ทั่วไป
 
 คำศัพท์คำอ่าน
สวัสดีมิงกะลาบา มิง-กะ-ลา-บา
ขอบคุณเจซูติน บาแดเจ-ซู-ติน-บา-แด
สบายดีไหมเนก็องบาตะล้าเน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
ยินดีที่ได้รู้จักตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแดตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
พบกันใหม่อะติดตุ๊ยอะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
ลาก่อนเจ๊ะ โจร แม่เจ๊ะ-โจน-แม่
นอนหลับฝันดีอิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะอิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
เชิญดี เน ยา มาดี-เน-ยา-มา
ใช่โฮ๊ะ เดโฮ๊ะ-เด
ไม่ใช่มาโฮ๊ะบูมา-โฮ๊ะ-บู
อากาศดีจังยาดิอุตุเกาแน่ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
อากาศร้อนมากยาดิอุอุตุปูแด่ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
อากาศหนาวมากยาดิอุตุเอแด่ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
ไม่เป็นไรปามามับชิบบูปา-มา-มับ-ชิบ-บู
ขอโทษเตา บั่น บ่า เต่เตา-บั่น-บ่า-เต
 
ภาษาอาเซียน: ฟิลิปปินส์
Top 
ทักทาย
 
อาหาร
 
นับเลข
 
ช้อปปิ้ง
 
สกุลเงิน
 
เดินทาง
 
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดีกูมูสต้า (kumusta)
ขอบคุณซาลามัต (salamat)
สบายดีไหมกูมูสต้า กา (kumusta ka)
ยินดีที่ได้รู้จักนาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no)
พบกันใหม่มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli)
ลาก่อนปาอาลัม (paalam)
นอนหลับฝันดีมาทูลอก นัง มาบูติ (matulog nang mabuti)
เชิญแมค อันยาย่า (mag-anyaya)
ใช่โอ้โอ (oo)
ไม่ใช่ฮินดี้ (hindi)
อากาศดีจังมากันดัง พานาฮอน (magandang panahon)
อากาศร้อนมากมัสยาดอง มาอินิท (masyadong mainit)
อากาศหนาวมากมัสยาดอง มาลามิค พานาฮอน
 (masyadong malamig panahon)
ไม่เป็นไรฮินดี้ บาเล (hindi bale)
 
ภาษาอาเซียน: สิงคโปร์
Top 
ทักทาย
 
อาหาร
 
นับเลข
 
ช้อปปิ้ง
 
สกุลเงิน
 
เดินทาง
 
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดีหนี ห่าว
ขอบคุณซี่ยย เซี่ย
สบายดีไหมหนี ห่าว
ยินดีที่ได้รู้จักเหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่
พบกันใหม่ไจ้เจี้ยน
ลาก่อนไจ้เจี้ยน
นอนหลับฝันดีหวาน อัน
เชิญฮวน หยิง
ใช่ชื่อ
ไม่ใช่บู๋ชื่อ
อากาศดีจังเทียน ชี เหิ่น ห่าว
อากาศร้อนมากเทียน ชี เหิ่น เร่อ
อากาศหนาวมากเทียน ชี เหิ่น เหลิ่ง
ไม่เป็นไรเหมย เฉิน เมอ
 
ภาษาอาเซียน: ไทย
Top 
ทักทาย
 
อาหาร
 
นับเลข
 
ช้อปปิ้ง
 
สกุลเงิน
 
เดินทาง
 
ทั่วไป
 
 คำศัพท์คำอ่าน
สวัสดีสวัสดีสะ-หวัด-ดี
ขอบคุณขอบคุณขอบ-คุน
สบายดีไหมสบายดีไหมสะ-บาย-ดี-ไหม
ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก
พบกันใหม่พบกันใหม่พบ-กัน-ใหม่
ลาก่อนลาก่อนลา-ก่อน
นอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีนอน-หลับ-ฝัน-ดี
เชิญเชิญเชิน
ใช่ใช่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่-ใช่
อากาศดีจังอากาศดีจังอา-กาด-ดี-จัง
อากาศร้อนมากอากาศร้อนมากอา-กาด-ร้อน-มาก
อากาศหนาวมากอากาศร้อนมากอา-กาด-หนาว-มาก
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่-เปน-ไร
ขอโทษขอโทษขอ-โทด
 
ภาษาอาเซียน: เวียดนาม
Top 
ทักทาย
 
อาหาร
 
นับเลข
 
ช้อปปิ้ง
 
สกุลเงิน
 
เดินทาง
 
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดีซินจ่าว
ขอบคุณก๊าม เอิน
สบายดีไหมแอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง
ยินดีที่ได้รู้จักเริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ...
พบกันใหม่แหนกัปหลาย
ลาก่อนต๋ามเบียด
นอนหลับฝันดีจุ๊กหงูงอน
เชิญจ่าวหมึ่ง
ใช่เวิง
ไม่ใช่คง
อากาศดีจังแด็ปเจิ่ย
อากาศร้อนมากเจิ่ยหนอง
อากาศหนาวมากเจิ่อยแหล่ง
ไม่เป็นไรโคงซาวเดิว